Josien Zegers > Blog / Tips > Blog > OPEN JE HART

OPEN JE HART

 

Wil jij weten hoe je je Hart kunt openen?

Je Hart weet meer dan je hoofd. Mensen met een open Hart zijn blijer, staan volledig in verbinding met hun gevoel en maken betere keuzes. Verder voelen ze aan wat hun missie hier op aarde is.

In dit blog vertel ik je hoe je je Hart kunt openen.

Welke ‘bagage’ is nodig om de weg naar jouw Hart te gaan?

Openheid/nieuwsgierigheid, bereidwilligheid, actief in beweging komen en een dieper inzicht in jezelf willen ontdekken, dat is jouw ‘bagage’. Daarnaast zijn er vier sleutels op weg naar je Hart.

Welke sleutels zijn dit?

Op weg naar je Hart kom je de volgende vier sleutels tegen:

1.     Verhogen van je energie.

2.     Vergeven.

3.     Loslaten.

4.     Je cellen leegmaken.

1e sleutel: Wat houdt je energie verhogen in en waarom is het nodig?

Waarom het nodig is heeft te maken met jouw gedachten en met energie. Want alle gedachten die wij uitzenden zijn een vorm van energie in beweging. Zij zijn bepaalde trillingen, die we uitzenden.

Het is belangrijk om gedachten te genereren met een hoge(re) trilling. Dat betekent concreet, dat we gedachten met een lage(re) trillingsfrequentie (verbonden aan negatieve gedachten) dienen te verhogen naar gedachten met een hoge(re) trillingsfrequentie (verbonden aan positieve gedachten).

Dat doe je door positieve gedachten te kiezen die ervoor zorgen, dat je jezelf innerlijk en emotioneel in balans voelt. Vanuit een hogere trillingsfrequentie ben je in staat om ‘ aan te haken’ op een verhoogde staat van bewustzijn.

2e sleutel: Waarom is het belangrijk om te vergeven?

Vergeven is belangrijk, omdat hiermee alle negatieve emoties (komende vanuit jouw overtuigingen) worden vrijgemaakt in jezelf. (Negatieve emoties zijn te beschouwen als een vorm van gif en zijn verbonden aan lage/negatieve frequenties).

Indien negatieve emoties zijn vrijgemaakt is het resultaat dat innerlijke blokkades (die je voorheen belemmerden om het leven positief te beleven) zijn getransformeerd.

Opmerkelijk is het, dat dit een onmiddellijk effect heeft op jouw lichamelijke en geestelijke staat van zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen opmerken, dat je lichaam veel lichter aanvoelt. Dat klopt inderdaad, want het gevoel van zwaarte was gekoppeld aan jouw negatieve emoties. Deze zijn nu vrijgekomen.

Door vergeven wordt de negatief-energetische ‘lading’ die in je cellen lag opgeslagen verwijderd. Vergeven is een actie, waarbij de focus primair gericht is op het vergeven van jezelf en aansluitend op het vergeven van anderen. Indien vergeving heeft plaats gevonden is de negatieve-energetische ‘lading’ geneutraliseerd.

Een ander positief effect van vergeving is: Een hogere staat van bewustzijn wordt hierdoor meer verankerd in jouw wezen. Vergeven creëert een open ruimte, waardoor vervolgens het proces van loslaten soepel kan plaats vinden. Vergeving is een effectieve en positieve stap op weg naar je Hart.

3e sleutel: Loslaten is nodig om je Hart te openen

Door vergeving is de ‘actieve negatieve lading’ omgezet in een simpele vorm van herinnering. Deze is inmiddels te beschouwen als een neutrale herinnering. (ontdaan van emoties en oordelen)

Wel wordt deze herinnering nog vastgehouden in je lichaam. Loslaten van (deze voorheen) negatieve herinnering is belangrijk. Het maakt een essentieel onderdeel uit van het openen van je Hart.

Loslaten kan je als moeizaam ervaren, maar is het feitelijk niet als je naar de negatieve ervaring (die inmiddels een neutrale herinnering is) gaat kijken op een actieve, open, niet oordelende wijze.

Hoe doe je dat simpel? Dat doe je vanuit een innerlijke intentie, je verbeeldt jezelf, alsof je in een ‘helikopter’ zit en rustig boven de herinnering vliegt. Je overziet de herinnering alsof het een stuk uit een toneelstuk is.

In dat toneelstuk speelde jij een rol. Deze rol is nu afgelopen; je hebt er geen fysiek contact meer mee. Je vliegt erboven en bent ervan los gekomen en daardoor de rol ontstegen. Je kunt, ter bevestiging hiervan, de volgende krachtzinnen uitspreken: ‘Ik koppel nu mijn rol volledig los. Ik ben nu vrijgemaakt van deze herinnering.’

4e sleutel: Maak jouw cellen leeg

Door het verhogen van jouw energie en door te vergeven wordt de negatief-energetische ‘lading’ die in je cellen lag opgeslagen, verwijderd. De energetisch beladen ervaringen zijn daardoor omgezet in neutrale herinneringen. Dit opent de poort om deze herinneringen definitief los te laten. Daardoor zijn de cellen leeg gemaakt van negatief-energetische ‘ladingen’ (dat wil zeggen negatieve emoties met bijbehorende lage trillingsfrequenties).

Al deze te nemen stappen zijn met name belangrijk, omdat alle cellen zich om de zeven jaar kopiëren. Als er veel energetische ballast is verwijderd uit de cellen, heeft dit een bijzonder positief effect op jouw lichamelijke constitutie. Want hierdoor kunnen bijvoorbeeld bepaalde (ook levensbedreigende) ziekten worden voorkomen. Daarnaast zorgen al deze stappen ook voor een meer fysieke vorm van verjonging van het totale lichaam.

Het is zover: Je hebt je hart geopend!

Met behulp van de vier sleutels treed je nu binnen in het domein van het mystieke/etherische Hart. Dit Hart ligt iets boven jouw fysieke Hart, op de plaats van de thymus. Het mystieke Hart wordt ook wel de Geheime Hartkamer of de Heilige Ruimte van je Hart genoemd. Binnen deze ruimte is er geen tijd aanwezig, zoals we in het normale dagelijks leven (nog) ervaren.

Deze ruimte is volledig verbonden met alles wat gebeurt in het Hier en Nu. In deze mystieke ruimte sta je direct in verbinding met jouw Hoger Zelf (je Hoger Zelf is een deel van je Ziel). Ook ben je er verbonden met de energie vanuit de Bron. Je ontdekt er jouw Godsvonk oftewel jouw Diamanten Kerncel, ook ‘Atoom van Eeuwig Licht’ genoemd. Dit is jouw verbinding met de Bron.

Voelen opent de poort waardoor je een permanente, actieve verbinding hebt met jouw geopende Hart.

Jouw missie kan je nu volledig neerzetten. Jouw geopende Hart weet de weg!

Succes voor jou!

 

Josien Zegers, Inspirator, Schrijfster, Boodschapper, Verbinder, Bruggenbouwer en Holistisch Energetisch Begeleider.

“Het is mijn passie om blogartikelen te schrijven, die jou helpen om jouw onzekerheden en angsten te transformeren naar Innerlijke Kracht.”

 

Mijn vraag aan jou:

Wat heeft dit blog jou gegeven?

 

Stuur dit blogartikel gerust door aan geïnteresseerden binnen jouw netwerk of via de social media buttons.

Inspiratie geven, ontvangen en delen is eenheid creëren vanuit verscheidenheid.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over hoe je je hart kunt openen? Maak dan een afspraak. Ik kan je helpen om je Hart te openen en zo een gelukkiger mens te worden. Samen met jou gaan we dit bereiken. Wil je meer weten stuur mij dan een mail.

 

open-je-hart, dromen waarmaken

 

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *