Missie en Visie

Missie

Het is mijn missie om vrouwen boven de 40 jaar te inspireren en te begeleiden om hun onzekerheden te transformeren. Om in hun Innerlijke Kracht te gaan staan.

Opdat zij vanuit hun Innerlijke Kracht in vertrouwen  de volgende ‘vaste partners’ mogen verwelkomen in hun dagelijkse Leven: Liefde, innerlijke vrede, vrijheid, vreugde en dankbaarheid.

Visie

Ik geloof dat alle vrouwen, diep van binnen, een ongelofelijke Innerlijke Kracht bezitten.

Als wij (vrouwen) ons verbinden met elkaar creëren we een buitengewone mogelijkheid om onze levens te veranderen in een positieve richting.

Ik geloof dat Liefde, vertrouwen, innerlijke vrede, vrijheid en vreugde zich zullen verspreiden over de gehele aarde. Voor iedere inwoner van deze aarde. Mannen, vrouwen, kinderen en dieren.

Tezamen zijn wij in staat om een betere wereld te creëren voor ons allen!

Share Button