INSPIRATIESESSIE VERGEVING

 

Wil je innerlijke vrede, vreugde en rust in je hoofd kunnen voelen?

Dat is mogelijk met behulp van een Inspiratiesessie Vergeving.

Waarom is vergeven belangrijk?

Door vergeven wordt het beladen/zware verleden getransformeerd naar een neutrale staat van zijn. Dat wil zeggen, dat er ten aanzien van de vervelende persoon/ personen/ situaties geen beladen emoties meer gevoeld worden. Deze emoties zijn niet langer negatief of positief, zij zijn neutraal geworden. Deze staat van zijn wordt onthechting genoemd. Het resultaat van vergeving is dus onthechting van een naar/zwaar verleden.

Wat staat vergeving in de weg?

In de weg staan de volgende negatieve gevoelens: haat/wrok, woede, schuld- en schaamtegevoelens. Maar ook gevoelens van machteloosheid, depressiviteit en enorme stressgevoelens.

Wat is nodig om te kunnen vergeven?

Jouw intentie, dat betekent jouw innerlijke wilsbesluit om te vergeven. Indien je dit diep voelt en echt meent, dan heb je de sleutel in handen om te vergeven.

Wie zijn belangrijk om te vergeven?

In de eerste plaats doe je vergeving voor jezelf. Vergeven is een daad van Liefde voor jezelf!

Deze daad brengt jouw Ziel bevrijding, waardoor innerlijke rust, vrede en vreugde zich  openbaren binnen in jezelf. In jouw Ziel, Lichaam en Geest. Secundair kun je – indien dat goed voor je voelt – (vanuit je Hart) de ander(en) vergeven.

Energetisch betekent vergeving het neutraliseren van zware/beladen energie (in de vorm  van nare en zware emoties).

Hoe ‘werkt’ een inspiratiesessie vergeving?

De sessie bestaat uit drie opeenvolgende componenten:

  • Een meditatie Vergeving, die de juiste energetische afstemming brengt waardoor je jezelf (innerlijk) kunt bewegen naar jouw vertrekpunt.
  • Jouw vertrekpunt is jouw intentie. Daar wordt vervolgens de aandacht op gericht.
  • Aansluitend: een visualisatie voor het opschonen van jouw Emotionele Velden en Emotionele Lichamen. Hierdoor worden alle nare/zware emoties geneutraliseerd. Onthechting van deze emoties wordt hierdoor gemanifesteerd/gerealiseerd.

Wil je weer opgeruimd en vrolijk door het leven kunnen gaan?

Dat kan je ervaren! Mijn begeleiding is erop gericht, dat je alle ruimte ontvangt voor positieve energie en gevoelens van rust, vrede, vreugde en Liefde in jezelf.

Een Inspiratiesessie  Vergeving duurt  2 uur.

Neem contact op voor het maken van een afspraak.

Kijk bij Investeren in jezelf wat de kosten-uitwisseling is.

Ben je een nieuwe cliënte? Kijk dan nu bij de pagina Investeren in jezelf voor het speciale aanbod voor nieuwe cliënten!

 

 

 

 

 

Share Button