Disclaimer

Josien Zegers besteedt bij het schrijven van haar boeken en het geven van lezingen, consulting en begeleiding alle aandacht aan deze activiteiten en streeft ernaar daarbij zo zorgvuldig mogelijk te zijn.

Zij aanvaardt echter, behoudens situaties van opzet of grove schuld van haar kant, geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of vervolgschade die is ontstaan bij of in verband met bovengenoemde activiteiten of andere activiteiten in het kader van haar onderneming.

Share Button